CCR AIR DILUENT DIVER 30m

 

Kurs CCR Air Diluent jest pierwszym krokiem do nurkowania na obiegu zamkniętym. Wykorzystanie XCCR zapewni optymalny gaz oddechowy dla każdej głębokości przez utrzymywanie stałego ciśnienia parcjalnego tlenu. To tak, jakbyś miał na plecach maszynę do mieszania nitroksów!

Podczas tego kursu instruktor nauczy Cię wszystkich umiejętności niezbędnych do prowadzenia nurkowań bezdekompresyjnych CCR na maksymalną głębokość 30 metrów z wykorzystaniem diluentu powietrznego.

Wymagania wstępne do kursu:

– Minimalny wiek 18 lat

– 20 zarejestrowanych nurkowań na wodach otwartych

– kurs Nitrox Diver

Czas trwania kursu 5-6 dni

Cena szkolenia 1000 euro

Cena szkolenia kurs indywidualny 1200 euro

Zawiera : materiały szkoleniowe, certyfikat